МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэл амжилттай дууслаа.
Танд амжилт хүсье!