МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТ-ын онлайн бүртгэлийн систем


2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2018.10.10-НЫ ӨДРӨӨС 2018.11.01-НИЙ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ЯВАГДАНА. 

 

Бүртгэлийн системд бүртгүүлэх зөвлөмж, шаардлага


Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад бүртгүүлэхдээ http://burtgel.itpd.mn/ системд нэвтрэн орж БҮРТГҮҮЛЭХ зааврын дагуу бүртгүүлнэ.

 

Сургалтад хамрагдах мэргэжил:

 

2009, 2014, 2018 онуудад төгссөн дараах мэргэжлийн БАГШ:

1.    СӨБ-ын багш

 

2.    Англи хэл

 

3.    Бага ангийн багш

 

4.    Биологи

 

5.    Биеийн тамир, эрүүл мэнд

 

6.    Газар зүй

 

7.    Математик

 

8.    Монгол хэл, уран зохиол /казак хэл/

 

9.    Мэдээллийн технологи

 

10. Орос хэл

 

11. Түүх, нийгмийн ухаан

 

12. Дизайн технологи, дүрслэх урлаг

 

13. Хими

 

14. Хөгжим

 

15. Физик

 

16. Бусад гадаад хэл

 

17. Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш

 

18. НТБТ, МСҮТ-д багшилж буй ерөнхий эрдмийн багш нар өөрийн мэргэжлийн судлагдахууныг сонгон бүртгүүлнэ.

 

1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй УДИРДАХ АЖИЛТАН:

 

19. Сургуулийн захирал

 

20. Сургуулийн сургалтын менежер

 

21. Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

22. Цэцэрлэгийн арга зүйч

 

1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй БУСАД АЖИЛТАН:

 

23. Нийгмийн ажилтан

 

24. Номын санч

 

25. Дотуур байрны багш

 

Онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардлагатай буюу бэлтгэх зүйлс:

 

·НДД-ийн сканнердсан файл /Нүүр буюу хувийн мэдээлэлтэй хэсэг, тушаалтай тал, нийгмийн даатгал төлөлтийн бичилт хэсэг (бүх он)

 

·Эхний жилийн багш нар багшаар ажиллах эрхийн бүртгэлийн дугаараа оруулах

 

 

Бүртгүүлэхдээ мэдээллээ үнэн зөв, гүйцэд оруулна уу. Сургалтад хамрагдах шаардлагад нийцсэн багш, ажилтныг мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамруулна.