МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТ


МДҮСургалтад бүртгүүлэхдээ esurgalt.itpd.mn цахим хуудаст нэвтэрнэ үү.


Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын бүртгэл 2019 оны 09 сарын 23-наас 10 сарын 13-ны өдрийг дуустал явагдана.